Volkswagen wspiera
zawodowców!

Volkswagen wspiera
zawodowców!

Jesteś lekarzem? Prawnikiem? Architektem? Doceniamy Twoją pracę. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy dedykowaną ofertę finansową z korzystnym rabatem na nowego Volkswagena. Poznaj szczegóły i korzyści programu.

Lekarze, farmaceuci oraz prawnicy prowadzący własną działalność gospodarczą

Wymagane dokumenty:
 • Skan dyplomu potwierdzający ukończenie uczelni wyższej na kierunku lekarskim, farmaceutycznym lub weterynaryjnym
 • Wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej zaświadczający prowadzenie przez kupującego działalności gospodarczej związanej bezpośrednio z uzyskanym wykształceniem
Sędziowie sądów, prokuratorzy, radcy prawni, adwokaci, notariusze oraz komornicy(pod warunkiem przedstawienia dokumentu, o którym mowa poniżej)

Wymagane dokumenty:
 • Skan dyplomu potwierdzający ukończenie uczelni wyższej na kierunku prawniczym
 • Skan aktualnej legitymacji potwierdzającej prawo do wykonywania zawodu
 • W przypadku prawników prowadzących własną działalność gospodarczą - wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej zaświadczający prowadzenie przez kupującego działalności gospodarczej.
Osoby duchowne oraz instytucje kościelne

Wymagane dokumenty:
 • Skan aktualnego zaświadczenia z Kurii (legitymacja kapłańska) lub z Prowincji (legitymacja zakonna)
Architekci prowadzący własną działalność gospodarczą

Wymagane dokumenty:
 • Skan dyplomu potwierdzający ukończenie uczelni wyższej na kierunku architektura
 • Wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej zaświadczający prowadzenie przez kupującego działalności gospodarczej związanej bezpośrednio z uzyskanym wykształceniem
Geodeci prowadzący własną działalność gospodarczą

Wymagane dokumenty:
 • Skan dyplomu potwierdzający ukończenie uczelni wyższej na kierunku geodezja.
 • Wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej zaświadczający prowadzenie przez kupującego działalności gospodarczej związanej bezpośrednio z uzyskanym wykształceniem
Lekarze weterynarii prowadzący własną działalność gospodarczą

Wymagane dokumenty:
 • Skan dyplomu potwierdzający ukończenie uczelni wyższej na kierunku weterynaria.
 • Wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej zaświadczający prowadzenie przez kupującego działalności związanej bezpośrednio z uzyskanym wykształceniem.
Rolnicy, posiadający nadany numer identyfikacyjny Ewidencji producentów rolnych Agencji i Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wymagane dokumenty:
 • Skan Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego Ewidencji producentów rolnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.